*Najaar 2015: Dr. Enny de Bruijn (onder voorbehoud);Vrijheid en Blokkade, hoe ga ik om met de strenge
stemmen in mezelf.

de volgende Schrijverskeuken staat gepland op zaterdag 7 november 2015.
Het gaat om een middagprogram van 14.00 - 17.00/17.30 uur.

Lezing en gespreksleiding:  Dr. Enny de Bruijn.
Thema: Vrijheid en blokkade; hoe ga je om met de strenge stemmen in jezelf?
Voor wie: Iedereen die zich (ook beginnend!) schrijver-in-wording voelt.

Tussen de bedrijven door: koffie/thee/drankje/lekkers.

Plaats: Zaal D in de Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3536 GB Utrecht.
Kosten: € 27,50.

We vernemen  graag of je wilt meedoen. Opgave bij janne.ijmker@solcon.nl.
Ter voorbereiding op de middag sturen we je daarna begin september een aantal artikelen.
HanZelijke groet van Christine Stam en Janne IJmker.

De Keuken gaat alleen door bij minimaal 15 aanmeldingen. Zegt het voort!!!


*Voorjaar 2015: Jip Wijngaarden; Keukendoek, penseel en ganzenveer; leren en verhalen beleven vanuit
een andere tak van Kunst. Info volgt.


*Najaar 2014: Christine Stam en Janne IJmker; op zaterdag 27 september workshop Storytelling in 12
stappen in de praktijk.

N.a.v. de middag met Mieke Bouma, voorjaar 2014, kwamen er verzoeken om de stappen in de praktijk te
brengen. Dus: aan de slag!
Gedurende de komende Schrijverskeuken gaan we op reis met jouw held. De workshop is gebaseerd op het
boek  Storytelling in 12 stappen van Mieke Bouma, waarin ‘De Reis van de Held’ voor schrijvers uiteen
wordt gezet.
Die ‘reis’ is de mythische verhaalstructuur, de ruggengraat van vele verhalen en films en daarom een
onuitputtelijke bron van inspiratie. Onderkenning van de twaalf stappen helpt niet alleen om de
creatieve stroom op gang te houden maar ook om structuur aan te brengen in het materiaal. De stappen
bieden richtlijnen voor het construeren van plots en het creëren van universele en levensechte karakters.
Eenmaal kennisgemaakt met deze oermotieven, herken je ze vermoedelijk ook in vele bijbelverhalen en in
je eigen levensverhaal.
Tijdens de ochtend behandelt Janne IJmker in vogelvlucht het verhaalmodel aan de hand van voorbeelden
uit haar eigen boeken. Daarmee krijg je een kijkje in haar keuken. D.m.v. spel zal ze laten zien hoe ze
zich inleeft in een personage en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
In het middagprogram is er een interactief gedeelte met oefeningen en praktische opdrachten die zicht
geven op het oplossen van (je eigen) schrijfproblemen en die de verbeelding prikkelen.
De terugkerende vraag is: hoe creëer je spanning en diepgang in verhalen?
Aangeraden wordt het boek Storytelling in 12 stappen te lezen, zeker als je de vorige Schrijverskeuken
met Mieke Bouma hebt gemist. Mocht dat het geval zijn, dan vormt dat overigens geen enkel beletsel om
aan deze Keuken mee te doen. Verder raden we aan om voor deze dag je eigen held of hoofdpersoon in
gedachten mee te nemen. Zeker weten dat je hem of haar daarna beter kent dan daarvoor! (Als je graag je
eigen levensverhaal wilt optekenen, heb je natuurlijk genoeg aan jezelf)
Graag staan we open voor een breed publiek. Welkom zijn o.a. schrijvers, schrijvers in spe, mensen die
dromen van schrijven, redacteuren, gretige lezers en wie er dan ook maar belangstelling heeft voor dit
onderwerp.
Waar: Huis van Vrede, Van Kleffenslaan 1 in Utrecht
Hoe laat: van 10.30-17.00 uur
Opdracht: Lees Storytelling in 12 stappen van Mieke Bouma
Programma (voorlopig):
Vanaf    10.30 uur inloop en ontmoeting met koffie/thee/cake
11.00 -  12.30 uur interactieve lezing met Janne IJmker
12.30 - 13.30 uur tijd voor eigen lunchpakketje; soep, melk en karnemelk aanwezig
13.30 - 15.00 uur workshop o.l.v. Christine Stam en Janne IJmker
15.00 - 15.30 uur pauze met koffie/thee/bonbon
15.30 - 16.30 uur tweede ronde workshop
16.30 - 17.00/17.30 uur fris/wijntje/borrelnootje/ontmoeting.
Kosten: 47,50 euro pp

Bij voldoende deelname (minimaal 15 deelnemers) hoor je meer over wijze van betalen. Graag horen we
binnenkort van je of je mee wilt doen. 
Opgave via: janne.ijmker@solcon.nl
Zegt het voort!!
Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient