Een manuscript kan niet zonder correctie! Op deze pagina vind je correctors. HanZ gaat voor eerlijke
honorering. Mail met de betreffende corrector voor de voorwaarden.
Als je zelf corrector bent heb je hier de mogelijkheid je redactionele vaardigheden aan te bieden; mail voor
de voorwaarden wpvdberg@solcon.nl.


*Elizabeth Kooman, elizabethkooman@hotmail.com; studeerde Nederlands in Leiden, was redactielid van
het literaire tijdschrift Liter en schrijft daar nu nog voor. Werkt voor verschillende uitgeverijen en deed
o.a. redactie op Afscheid van een engel en Kanaleneilandjes, door Janne IJmker.
 Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient