HanZ is een Onafhankelijk Platform in wording dat plaats wil bieden aan schrijvers, illustratoren,
redacteuren, vormgevers, drukkers en andere aan boeken-in-eigen-beheer gerelateerde ondernemers.

HanZ zoekt, te midden van de gebrokenheid en juist zonder die te ontkennen, naar wat waar is, wat
rechtvaardig, zuiver en mooi is, naar alles wat eervol is, kortom naar wat deugdelijk en lovenswaardig is.

HanZ wil zich hullen in de sfeer van schrijfmachines, letterstempels, perkament en geel papier,
inktgeur, kroontjespennen en inktpotten, houten tafels en gebloemde gordijnen, olijfgroene muren en
het aroma van  koffie en thee,  maar wil daarnaast ook midden in deze huidige tijd staan met een
hedendaags concept van o.a. samenwerken via internet.

HanZ  is ontstaan door en is voor mensen die hart hebben voor het aaneenrijgen van letters, voor
veelzeggende woorden en sprekende beelden, voor het boek, voor het samenbundelen van krachten, voor
rust en ritme, en voor de schoonheid die uit het samenspel hiervan ontstaat.

HanZ  heeft waardering voor het tastbare boek, aandacht voor elk onderdeel van het scheppingsproces en
wil de nauwe band tussen maker en product waar mogelijk bewaken en bevorderen, waarbij het
persoonlijke stempel meer weegt dan de niet onbelangrijke verkooppotentie.

HanZ wil dit klimaat bevorderen door de juiste mensen bij elkaar te brengen, die desgewenst gebruik
kunnen maken van elkaars kwaliteiten en elkaar diensten kunnen verlenen zonder dat er sprake is van
onderbetaling. Daarvoor worden (kunnen) activiteiten en ontmoetingen gecreƫerd (worden).

HanZ geeft een gezicht aan schrijvers,  illustratoren, redacteuren, vormgevers e.d. en adviseert over
uitgeven in eigen beheer en het in de markt zetten van het boek.

HanZ stimuleert werken aan kwaliteit, daagt uit, door het HanZ-stempel te verstrekken aan boeken die
daarvoor in aanmerking komen.

HanZ  is in de groei en mag groter worden met meer boekgerelateerde onderwerpen (en de daarbij
behorende mensen) zoals daar zijn: HanZ- tekstbegeleiding, HanZ - magazine met boeiende verhalen,
interviews, wetenswaardigheden en andere schrijfgerelateerde onderwerpen, HanZ- voorleeswinkeltje,
HanZ-fotografie, HanZ-voorstellingen, HanZ-boekenmarkt, HanZ-kunst, HanZ-crowdfunding,
HanZ-noppus, HanZ-forum, enz.


Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient