HanZ heeft een idee in wording: een stempel voor kwaliteitsboeken.
Stel, je hebt een boek dat je wilt uitgeven onder HanZ, maar je wilt ook het HanZ-stempel op jouw boek
omdat je overtuigd bent van de kwaliteit, dan bieden wij de mogelijkheid van beoordeling. Bij een
positieve beoordeling kun je vóór het drukken  een ‘stempel’ op je boek verkrijgen en vermeld worden
onder HanZ-stempel op de site.
Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient