Het idee voor HanZ ontstond toen ik met Willem Pieter nadacht over het uitgeven van Kanaleneilandjes
in eigen beheer. Hierover heb ik lang gedubd om twee redenen:
-Ik zou voor dit boek geen veilig uitgeversdak hebben (Wat ik eerder bij Mozaïek had).
-Ik zou de weg zelf moeten gaan van het maken en het in de markt zetten van het uiteindelijke product.

In die tijd van nadenken sprak ik bij toeval met een aantal mensen van wie de boeken bij verschillende
uitgeverijen verschenen en tot mijn verbazing waren ook zij bezig met dit onderwerp. Dit was wat ik
hoorde:

-De uitgeverij helpt een mooi product te maken, maar is gelijk daarna al weer druk met de volgende reeks
boeken, waardoor het met volle inzet en liefde gemaakte boek, na (in het beste geval) een paar weken
aandacht van boekhandel en media, in een donker gat verdwijnt.
-Als ik toch zelf al zoveel aan promotie moet doen, kan ik net zo goed alles zelf doen.
-De uitgeverij moet omzet draaien en is (lijkt het) minder idealistisch; zelfs winnaars van Het Hoogste
Woord krijgen geen herdruk.
-De uitgeverij is een vrij statisch, soms log lichaam. Zijn ze zich daar wel bewust van het feit dat het
oude voorbij gaat?
-Toen ik zei dat ik het omslag absoluut niet mooi vond kreeg ik geen inspraak.
-Over de begeleiding was ik tevreden, maar niet over de promotieactiviteiten.

Deze reacties sterkten het idee van een overkoepelend orgaan, een onafhankelijk platform; een huisje voor
schrijvers die zouden willen uitgeven in eigen beheer, nam vastere vormen aan.
Voor mijzelf speelde ook nog mee wat ik later verwoord zag in de woorden van Patrick Brannigan in
Schrijven magazine (aug. ’14): “Ik schrijf uit eerzucht. Ik schrijf omdat ik van taal houd. Maar ik
schrijf ook om geld te verdienen. Ik gun iedereen zijn broodwinning, maar ik vind tien procent van de
netto verkoopprijs niet genoeg voor mijn hartenbloed. Met zelfpublicatie verdien ik per boek bijna drie
keer meer. (…) Dus ja, ik denk dat een kentering ophanden is die ook in Nederland niet zal uitblijven.
Ik heb niets tegen uitgevers. Het zijn marketingexperts en boekenliefhebbers, die ons duizenden
prachtige boeken hebben bezorgd. Ik sta open voor een samenwerking met een uitgever met een goed
marketingplan. Maar de auteur zal niet langer de smekeling zijn en de uitgever niet langer de
allesbepalende, zelfbenoemde poortwachter van het boekenaanbod.”               
Ik weet het, ik koos zelf voor dit onzekere kunstenaarsbestaan en het lijkt alsof het voor uitgeverijen,
boekhandelaren en aanverwanten niet anders kan, maar toch voelt het voor mij als niet in balans.
Ik zeg niet dat ik niet weer eens een boek onderbreng bij een uitgever, ik ben hen dankbaar voor alles wat
zij mij brachten, maar op dit moment wil ik dit platform een kans geven.
Hier is dan HanZ Onafhankelijk Platform, voor schrijvers, illustratoren, redacteuren, vormgevers,
drukkers en andere aan boeken-in-eigen-beheer gerelateerde ondernemers. Misschien komt het idee in
beweging.
Voel je je aangesproken door dit concept, heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen, leuke ideeën, wil je
meewerken? Laat van je horen!

 Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient