AllerHanZ geeft ruimte aan allerlei boeken
Stel, je hebt een boek (fictie, non-fictie, gedichten, columns, enz.), waar je jouw uiterste best op hebt
gedaan met bijvoorbeeld de hulp van een schrijfcoach of redacteur. Dat boek wil je uitgeven in eigen
beheer en je wilt daarvoor graag een platform ter vervanging van het dak van een uitgeverij, dan ben je
welkom voor overleg. Voor meer info over HanZ’ naamgebruik, mogelijkheden en website-kosten:
janne.ijmker@solcon.nl <mailto:janne.ijmker@solcon.nl> Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient