Hier is ruimte voor boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven en het HanZstempel verdienen. Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient