Voor vragen over uitgeven in eigen beheer kun je mailen met Willem Pieter van den Berg,
wpvdberg@solcon.nl, die Kanaleneilandjes uitgaf en zijn ervaring daarmee graag deelt.
Onafhankelijk platform
Voor werk dat een
HanZ
          WAARACHTIG     -     RECHTVAARDIG    -    WELLUIDEND   -    ZUIVER
verdient